ligth bright medium dark black
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ των μελών εταιρειών ή και διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και προσώπων που έχουν αγροτικό εισόδημα και παράλληλα ασκούν και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, υπέγραψε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος.

διαβάστε περισσότερο


Παρακαλώ δείτε συνημμένη την εγκύκλιο 15 του ΟΑΕΕ (22-7-2015) που διευκρινίζει ότι οι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας, που δραστηριοποιούνται ατομικά ως ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 και του Π.Δ. 33/1979, όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωμάτια, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.pdfΔιευκρινιστική εγκύκλιος για την ασφάλιση των επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων

 

Δημοσιεύθηκε χθες (28/05/2013) από το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας η εγκύκλιος 13995/476 που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4144/2013( ΦΕΚ Α΄88) για την ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει τα κάτωθι:
Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 88/τ.Α/18.04.2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 58 με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στο καθεστώς ασφάλισης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων.
Με τις διατάξεις αυτές αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α' 89) και στο εξής η υπαγωγή των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, σε όλη την επικράτεια, στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ή του Ο.Α.Ε.Ε. απλοποιείται και καθορίζεται με βάση τη δυναμικότητα των δωματίων του καταλύματος. Κατά συνέπεια, ο πληθυσμός της περιοχής της έδρας της τουριστικής επιχείρησης και το εισόδημα από τη δραστηριότητα αυτή, τα οποία προβλέπονται από το προϊσχύον καθεστώς ασφάλισης, δεν αποτελούν κριτήρια για την υπαγωγή στην
ασφάλιση των δύο πιο πάνω ασφαλιστικών οργανισμών.
Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης, για την υπαγωγή ή τη συνέχιση του ασφαλιστικού καθεστώτος που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη είναι η κατοχή του ειδικού σήματος λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με όλα τα δικαιολογητικά του σε ισχύ.
Συγκεκριμένα, με τις προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων τα ακόλουθα:
1. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έως και 5 δωμάτια.
Με τις νέες διατάξεις, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, σε ολόκληρη την επικράτεια, ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α..
Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α..
2. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων από 6 έως και 10 δωμάτια.
Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α..
Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αυτού, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316).
Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις των παλαιών ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. που παράλληλα έχουν στην ιδιοκτησία τους τουριστικά καταλύματα δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 3996/2011 περί συνάφειας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού.
3. Ιδιοκτήτες - μέλη εταιριών πλην Ε.Π.Ε. και Α.Ε. – τουριστικών καταλυμάτων έως και 10 δωμάτια.
Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης των κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 58 τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής, πλην Ε.Π.Ε. και Α.Ε., υπάγεται κατά περίπτωση στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ή Ο.Α.Ε.Ε. ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί εφόσον βέβαια έχουν ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από άλλη εργασία ή απασχόληση.
Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία ή απασχόληση, η ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α. ή τον Ο.Α.Ε.Ε. καθίσταται υποχρεωτική.
Παράδειγμα 1: Τρία μέλη Ο.Ε. – ιδιοκτήτες καταλύματος 5 δωματίων
Ο Α είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών.
Ο Β δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό.
Ο Γ είναι συνταξιούχος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Οι εταίροι αποφασίζουν μεταξύ τους να ασφαλιστεί ο Α για τη δραστηριότητα της
εταιρίας.
Έτσι, ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α..
Ο Β ασφαλίζεται και αυτός υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α., δεδομένου ότι δεν υπάγεται σε
κανένα ασφαλιστικό οργανισμό από άλλη εργασία ή απασχόληση.
Ο Γ θα έπρεπε να ασφαλιστεί στον Ο.Γ.Α., δεδομένου ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε
κανένα ασφαλιστικό φορέα και η διάταξη προβλέπει ρητά την απαλλαγή μόνο όσων
είναι ασφαλισμένοι και όχι συνταξιούχοι, πλην όμως ο Ο.Γ.Α. δεν ασφαλίζει
συνταξιούχους (άρθ. 34 του ν. 1140/81 όπως ισχύει) και ως εκ τούτου ο Γ δεν θα
ασφαλιστεί σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό.
4. Ιδιοκτήτες - μέλη Ε.Π.Ε. και Α.Ε. – τουριστικών καταλυμάτων ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων.
Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία νομικής μορφής Ε.Π.Ε. και Α.Ε., έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε. όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (άρθρο 49 του ν. 4144/2013). Ως εκ τούτου, όλα τα μέλη των Ε.Π.Ε., καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
5. Ιδιοκτήτες - ατομικών επιχειρήσεων ή εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής - καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω.
Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με οποιαδήποτε νομική μορφή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω, σε όλη την επικράτεια, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316).
6. Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον Ο.Γ.Α., η ασφάλιση παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Ο.Α.Ε.Ε.. Αντίστοιχα, η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Ο.Γ.Α.
7. Με τις διατάξεις του άρθρου 58 κρίνεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ή Ο.Α.Ε.Ε. των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων που είναι ήδη δραστηριοποιούμενοι. Προφανώς, με τις ίδιες διατάξεις κρίνονται και τα πρόσωπα που θα δραστηριοποιηθούν μετά τη δημοσίευση του ν. 4144/2013.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Δ.Υ.
3. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
4. Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
5. Δ/νση Κ.Α.Α. (4)
Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Κοκκόρης

 

διαβάστε την
"Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4144/2013 ΘΕΜΑ: (Φ.Ε.Κ. Α’ 88) για την ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων"


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρ. Φύλλου 88Α Νόμος 4144 - 18 Απριλίου 2013

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

pdfκατεβάστε όλο το ΦΕΚ εδώ
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.                                                                                                                               ΑΘΗΝΑ 21/12/2010
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΛ.210-6422418, ΦΑΞ.210-6429725
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 7, Τ.Κ. 11528 ΙΛΙΣΙΑ
Email: seedde98@otenet.gr


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, καμία ανταπόκριση δεν υπάρχει από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για το θέμα της μη εξαίρεσης των επιχειρήσεων επιπλωμένων κατοικιών, με δυναμικό έως και δέκα (10) δωματίων, από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, όπως συμβαίνει με τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων και επιπλωμένων διαμερισμάτων, αντίστοιχης δυναμικότητας.
Αντίθετα, το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης ετοιμάζεται να καταθέσει νομοθετική διάταξη στις αρχέςτου 2011, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. οι ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων.
Η Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων επιπλωμένων κατοικιών, με δυναμικό έως και δέκα (10) δωματίων, από το σχετικό νόμο και απαιτεί την άμεση ένταξή τους, προκειμένου νατύχουν ανάλογης ασφαλιστικής μεταχείρισης.
Πολύ δε περισσότερο, καταγγέλλει το υπουργείο που με την τακτική του καθιστά αυτομάτως λιγότερο ανταγωνιστικές αυτές τις επιχειρήσεις καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με «δύο μέτρα και δύο σταθμά» ταυτόσημες επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο κλάδο.ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:    Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργο Κουτρουμάνη.

 
ΘΕΜΑ: Έκδοση απαιτούμενης εγκυκλίου για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 
Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 άρθρου 9 ν. 3050/2002, όπως διαμορφώθηκε μετά την πρόσφατη τροποποίησή του από το ν. 3846/2010 «…οι ιδιοκτήτες έως και δέκα (10) ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) δωμάτια, σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α….». 
Ωστόσο, κατά το άρθρο 2, παρ. 1 ν. 2160/1993, τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία στην καθομιλουμένη και στον Τύπο συχνά αναφέρονται ως «ενοικιαζόμενα δωμάτια» (δεν αποτελούν δηλαδή «Κύρια ξενοδοχεία») είναι τριών ειδών:
  • τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
  • τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα και
  • οι επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ)
Διευκρινήσεις για επιχειρήσεις Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων 2010 ως προς την μορφή τους και την δυναμικότητα τους σε δωμάτια.
  Αρχή Μέλη Επιστροφή  
Share |

Powered By Act Life | Promotion by AddYour.Biz