ligth bright medium dark black
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

  • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΔΩΜΑΤΙΑ ή ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

  • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31-12-2018 ΤΗΣ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 2840Β/2014

  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

    29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4756

    Αριθμ. 23724 (4)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (ΕΕΔΔ) (Β' 2840).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)(Β' 2840), όπως ισχύει, ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τα ΕΕΔΔ, τα οποία ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό, αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014. Αναπτύσσονται σε συγκροτήματα μέχρι 30 δωματίων ή και διαμερισμάτων, λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό υπνοδωματίων και των καθιστικών εφόσον σε αυτά εκμισθώνονται κλίνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3».
2. Η παρ. 4.3. Του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4.3. Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας
(ΕΣΛ) επιχειρήσεων ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης παρατείνεται αυτοδίκαια έως την 31-12-2018». Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017

Η Yπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ


Δείτε το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (σε μορφή pdf)
  Αρχή Μέλη Επιστροφή  
Share |

Powered By Act Life | Promotion by AddYour.Biz