ligth bright medium dark black
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού προκηρύχθηκε το πρόγραμμα:

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Το πρόγραμμα έχει σκοπό τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2010 που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή εναλλακτικών μορφών τουρισμού και που θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκ. € με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις € 10.000,00€ και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των€ 400.000,00€.

Το πρόγραμμα ενισχύει δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, κτιριακών – διαμόρφωσης χώρου - ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, προβολής – προώθησης, υπηρεσιών συμβούλων για συγκεκριμένες ενέργειες, μεταφοράς τεχνογνωσίας και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης .

 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, ενώ ο φυσικός φάκελος κατατίθεται σε διάστημα δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και με βάση τη γεωγραφική αρμοδιότητα του καθενός, καθώς και στις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες και Αναπτυξιακούς Φορείς.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 4/01/2012 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31/1/2012.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (15/09/2011).

Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.

 

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.efepae.grwww.yppo.grwww.visitgreece.grwww.antagonistikotita.grwww.espa.gr, καθώς επίσης και τους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικών Τραπεζών, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.

 

espa
  Αρχή Μέλη Επιστροφή  
Share |

Powered By Act Life | Promotion by AddYour.Biz