ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΚΤΗΡΙΟ

Το Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο εντάσσεται στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών.

Εισιτήριο Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών (Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο, Βασιλικοί Τάφοι-Έκθεση Θησαυρών, Νεκρόπολη-Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών, Αρχαίο Θέατρο, Ανάκτορο Αιγών, Ναός Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων):

Μεμονωμένο κανονικό: € 15
Μεμονωμένο μειωμένο: € 8

Για τα άτομα που επιθυμούν να επισκεφτούν μόνο το Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών ισχύει: 

Εισιτήριο μεμονωμένο κανονικό: € 8
Εισιτήριο μεμονωμένο μειωμένο: € 4


Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες. Αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο.


Υπηρεσία αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου

 

πηγή: https://www.aigai.gr/episkepsh

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ – ΕΚΘΕΣΗ ΘΗΣΑΥΡΩΝ

Ώρες Λειτουργίας / Εισιτήρια

Θερινό ωράριο
Τρίτη 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο
Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου 2024

Τρίτη: Κλειστό
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή: 09:00-17:00


Οι Βασιλικοί Τάφοι- Έκθεση Θησαυρών εντάσσονται στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών.

Εισιτήριο Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών (Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο, Βασιλικοί Τάφοι-Έκθεση Θησαυρών, Νεκρόπολη-Βασιλική Συστάδα των Τημενιδών, Αρχαίο Θέατρο, Ανάκτορο Αιγών, Ναός Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων):

Μεμονωμένο κανονικό: € 15
Μεμονωμένο μειωμένο: € 8


Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει μειωμένη τιμή για όλους τους επισκέπτες. Αφορά το μεμονωμένο εισιτήριο.


Υπηρεσία αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου


Διευκολύνσεις, ημέρες αργίας, ημέρες ελεύθερης εισόδου


Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας 5 ημερών: € 17

Ισχύει από 1η  Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους για το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.


Για την πρόσβαση σας στους Βασιλικούς Τάφους-Έκθεση Θησαυρών, δείτε τον χάρτη.

πηγή: https://www.aigai.gr/episkepsh

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΑΙΓΩΝ

Ώρες Λειτουργίας & Εισιτήρια

Θερινό ωράριο

Τρίτη: 12:00-20:00
Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή: 08:00-20:00


Χειμερινό ωράριο

Από 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31η Μαρτίου

Τρίτη:  Κλειστό

Δευτέρα, Τετάρτη έως Κυριακή:  09:00-17:00

πηγή: https://www.aigai.gr/episkepsh