, ,

Υποχρέωση σήμανσης με QR code από 1.1.2024 και εφεξής όλων των παραστατικών

Δημοσιεύτηκε κοινή απόφαση Α.1170/2023 (ΦΕΚ 6251 Β’/31.10.2023) του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).”

Σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, επεκτείνεται η υποχρέωση σήμανσης με QR code από 1.1.2024 και εφεξής όλων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται είτε μέσω ERP είτε μέσω της εφαρμογής timologio καθώς και όλων των εκδοθέντων δελτίων παραγγελίας εστίασης, δελτίων παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), αποδείξεων επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) και αντίστοιχων αποδείξεων Μέσων Πληρωμών (POS) για λογαριασμό τρίτων κ.λπ.

Κατόπιν αυτού, όσοι διαθέτουν πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους παρόχους τους.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση