Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν προκύψει από επιχειρηματίες μέλη σχετικά με την επιβολή
του «τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Με το άρθρο 30 του ν. 5073 (ΦΕΚ 204 Α’ / 11-12-2023) αντικαταστάθηκε ο φόρος διαμονής και
επιβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα
σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 και σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές
επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014.
Ενώ παρατηρούμε ότι δεν αναφέρεται η υποπερίπτωση ββ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 4276/2014, ήτοι: “ββ. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες είναι
μεμονωμένες ή σε συγκρότημα μονοκατοικίες, επιφανείας σαράντα (40) τ.μ. τουλάχιστον
εκάστη
, με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. Δομούνται με
όρους δόμησης κατοικίας. Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωμένων
κατοικιών εφαρμόζεται το άρθρο 46 του ν. 4179/2013″.
Συνεπώς δεν επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ ) με έδρα την Κατερίνη, έχει ιδρυθεί και λειτουργεί το MOYΣΕΙΟ LOGIC ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, το μοναδικό λειτουργικό μουσείο στην Κατερίνη.

Το Μουσείο είναι επισκέψιμο καθημερινά 10.00 -14.00 αλλά και απογευματινές ώρες κατόπιν ραντεβού.

Πέραν της ξενάγησης στα εκθέματα που έχουν σχέση με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Η/Υ, των τηλεπικοινωνιών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στο Μουσείο μπορούν να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά προγράμματα για διάφορα επιστημονικά θέματα και στην Αγγλική γλώσσα.

Ήδη το Μουσείο το επισκέπτονται αρκετοί ξένοι μαθητές και φοιτητές στα πλαίσια προγραμμάτων ERASMUS.

Για περισσότερες πληροφορίες και πιθανή συνεργασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ 6937309601 (Δημήτρης Τριανταφύλλου – Διευθυντής του Μουσείου LOGIC)

Επίσης πληροφορίες και δράσεις υπάρχουν στο http://www.museumlogic.org και στο facebook ΜΟΥΣΕΙΟ LOGIC ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διεύθυνση : Κανελλοπούλου 2 Κατερίνη ( Είσοδος απέναντι απο το ΙΚΑ) τηλ 2351020940

Το κόστος συμμετοχής είναι 2ευρώ/άτομο