Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από το 2002 έως σήμερα, οι συνεχείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με
την ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων οδήγησαν σε ασάφεια και
πολλοί από αυτούς συνέχιζαν να καταβάλλουν εισφορές στον ΟΓΑ αντί στον ΟΑΕΕ
με αποτέλεσμα κατά την απονομή της σύνταξης τους να πρέπει να καταβάλλουν
αναδρομικά εισφορές στον ΟΑΕΕ.

Επανειλημμένως ο φορέας μας είχε ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο τη
διευθέτηση του θέματος.

Το Δεκέμβριο 2023 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, συμπεριλαμβανόταν σχετική διάταξη σύμφωνα με την οποία σε
ασφαλισμένους και συνταξιούχους του e ΕΦΚΑ, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες
τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων και
κατέβαλαν εισφορές στον πρώην ΟΓΑ ενώ έπρεπε να καταβάλουν στον ΟΑΕΕ δεν θα
ζητηθούν αναδρομικά από τον ΟΑΕΕ έως 31/12/2019. Ως εκ τούτου, από
01/01/2020 έως και σήμερα όσοι ασφαλισμένοι έπρεπε να υπαχθούν στην
ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ, θα πρέπει να πληρώσουν τυχόν προκύπτοντα
αναδρομικά ποσά.

Με την υπ. αριθμ. 3389/6-12-2023 επιστολή μας αλλά και σε επαφή που είχα με το
Υπουργείο, ζητήσαμε να μην αναγκαστεί κανένας ασφαλισμένος να καταβάλει
τυχόν οφειλόμενα ποσά για παρελθόντα έτη έως και 31/12/2023 αλλά το αίτημα
μας δεν εισακούστηκε.

Οι υπόλοιποι για τους οποίους δεν συντρέχουν οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις
υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ.

Με το άρθρο 125 του ΦΕΚ Α 211 20-12-2023   από 1/1/2024 οι ιδιοκτήτες
τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την Ελληνική επικράτεια που διαθέτουν
τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι 10 δωματίων οι οποίοι
ταυτοχρόνως είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων,
είτε είναι ασφαλισμένοι είτε συνταξιούχοι, υπάγονται στην
ασφάλιση του ΕΦΚΑ πρώην ΟΓΑ.

Επισυνάπτεται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Για περισσότερες διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας σύλλογο ή την
τοπική σας Ομοσπονδία.