, ,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΕΔΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, οι επιχειρηματίες του κλάδου έως την 31/12/2023 θα πρέπει να προβούμε στη διαδικασία κατάταξης των καταλυμάτων μας σε κατηγορίες κλειδιών και σε γνωστοποίηση μέσω της πλατφόρμας www.notifybusiness.gov.gr .

Σε περίπτωση που δεν προβούμε σε τακτοποίηση των υποχρεώσεων αυτών, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού θα προβούν σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας μας.

Η έκδοση του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΔΔ) ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ γίνεται από τον ΕΟΤ, μετά από εισήγηση κάποιου διαπιστευμένου φορέα ή ιδιώτη μηχανικού. Η εισήγηση πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη τεχνική έκθεση στην οποία θα γίνεται αναλυτική καταγραφή των παροχών που προσφέρει το κάθε κατάλυμα με σκοπό τον υπολογισμό των συνολικών μορίων και κατ’ επέκταση της κατηγορίας κλειδιών της επιχείρησης. Υπάρχουν 5 κατηγορίες κλειδιών με την κατηγορία 1 να είναι η χαμηλότερη και την 5 η υψηλότερη, αντίστοιχα με τις κατηγορίες αστέρων των ξενοδοχείων.

Όσοι επιχειρηματίες δεν επιθυμείτε την κατάταξη των καταλυμάτων σας σε κατηγορίες κλειδιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει αυτά να πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές προδιαγραφές του ενός (1) κλειδιού, να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμούν να γίνει κατάταξη, και να αλλάζουν την κατηγορία τους σε “0 κλειδιά”, με την υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης ως «χωρίς κατηγοριοποίηση» μέχρι τέλος του 2023. (υπάρχει πρότυπο στο γραφείο του συλλόγου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων / Ιδιωτών Μηχανικών που αναλαμβάνουν τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 4418/21-03-2019 (Β’ 972) Υπουργικής Απόφασης

Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων

Κατάλογος Ιδιωτών Μηχανικών -/- (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση