, ,

ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Σχετικά με το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση του άρθρου 30 του ν. 5073 (ΦΕΚ 204 Α’ /11-12-2023), συνημμένη θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση 1217 (ΦΕΚ Β’ 7535/31-12-2023), με την οποία καθορίστηκε το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, του τρόπου προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, του χρόνου και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσής του, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης του.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση